D.A.Koe

D.A.Koe

D.A.Koe ม.ค. 3, 2023, 12:33 หลังเที่ยง
บทความนี้สามารถสํารวจหลายวิธีที่การนอนหลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงผลกระทบของการอดนอน!
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ม.ค. 3, 2023, 12:33 หลังเที่ยง
การงีบหลับมีประโยชน์หลายประการรวมถึงอารมณ์ที่ดีขึ้นความตื่นตัวและผลผลิต ปรับปรุงหน่วยความจําและการเรียนรู้ ลดความเหนื่อยล้า และสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น การงีบหลับยังสามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และนําไปสู่ความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม แม้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมของการงีบหลับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนําให้งีบหลับไว้ที่ 20-30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกหงุดหงิดหรือสับสนหลังจากตื่นนอน
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ม.ค. 3, 2023, 8:42 ก่อนเที่ยง
เผยความลับ 10 ข้อ ความเชื่อมโยงระหว่างการนอนหลับและความชรา!! เมื่อเราอายุมากขึ้นรูปแบบการนอนหลับและความต้องการของเรามักจะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทั่วไปบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ม.ค. 3, 2023, 8:42 ก่อนเที่ยง
การนอนหลับเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทํางานของสมองที่เหมาะสมและการควบคุมอารมณ์ การอดนอนเรื้อรังเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพต่างๆ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ ร่างกายจะหมุนเวียนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการนอนหลับรวมถึงการนอนหลับแบบเบาการนอนหลับลึกและการนอนหลับ REM และวงจรการนอนหลับตื่นจะถูกควบคุมโดยมลรัฐและได้รับอิทธิพลจากสัญญาณภายนอก ความผิดปกติของการนอนหลับเช่นการนอนไม่หลับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจรบกวนความสามารถของร่างกายในการนอนหลับพักผ่อน สุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ธ.ค. 31, 2022, 9:09 ก่อนเที่ยง
นี่คือความลับ 10 ข้อ ของความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับกับสุขภาพจิต! มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างการนอนหลับและสุขภาพจิต การนอนหลับที่ไม่ดีสามารถนําไปสู่การพัฒนาสภาวะสุขภาพจิตและภาวะสุขภาพจิตยังสามารถรบกวนการนอนหลับ
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ธ.ค. 31, 2022, 9:09 ก่อนเที่ยง
นี่คือความลับ 10 ข้อที่จะช่วยบอกให้รู้ถึงผลข้างเคียง ของคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ต่อคุณภาพการนอนหลับ!!
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ธ.ค. 30, 2022, 11:34 ก่อนเที่ยง
นี่คือเคล็ดลับ 10 ข้อ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการนอนหลับ!
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ธ.ค. 30, 2022, 11:33 ก่อนเที่ยง
นี่คือบทบาทสำคัญ 10 ข้อที่อาจช่วยบอกให้รู้ว่าเมลาโทนินดีอย่างไรต่อการนอนหลับ!
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ธ.ค. 30, 2022, 11:32 ก่อนเที่ยง
นี่คือเคล็ดลับ 10 ข้อที่อาจช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเป็นคนหลับยาก!
อ่านเพิ่มเติม
D.A.Koe ธ.ค. 30, 2022, 11:31 ก่อนเที่ยง
นี่คือเคล็ดลับ 10 ข้อที่อาจช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเป็นคนนอนดึก
อ่านเพิ่มเติม