ปัจจัยหลัก 4M1E คืออะไร (4M1E Main Factors) ???

ปัจจัยหลัก 4M1E คืออะไร (4M1E Main Factors) ???

            โดยทั่วไปแล้ว ในขั้นตอนการควบคุมระบบการผลิต ในองค์กร หรือในโรงงานผลิต เป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเราทำการควบคุมระบบการผลิตได้ดีแล้วนั้น ก็จะทำให้ระบบการผลิตมีคุณภาพที่ดี มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ สามารถผลิตได้คุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถผลิตได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักสำคัญ ที่ต้องการทำการควบคุม ได้แก่ Man, Machine, Material, Method และ Environment หรือที่เรียกว่า “4M1E” นั้นเอง

 

รายละเอียดของ 4M1E ของแต่ละปัจจัย

1. Man คือ คนงาน หรือ พนักงาน หรือ บุคลกร ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด และควบคุมยากมากที่สุด การบริหารจัดการยังไงให้ คนงาน หรือ พนักงาน หรือ บุคลกร ขององกรค์ มีประสิทธิภาพมากที่สุด และให้มีประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการกับบุคลากรนั้น ต้องมีการพัฒนาทั้งด้าน ทักษะความรู้ ความสามารถ ความคิด และสร้างจิตใต้สำนึกที่ดี ต่อองค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆ หาก บุคลกร ในองค์กร มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความคิด แนวคิดที่ดี ต่อองค์กรแล้วนั้น ก็จะส่งผลที่ดีต่อองค์กรเช่นเดียวกัน ซึ่งวิธีการที่จะควบคุม คนงาน หรือ พนักงาน หรือ บุคลกร ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมีหลากหลายวิธี เช่น การกำหนดเป้าหมาย การฝึกอบรม การประเมินผล หรือ การทำกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น        

 

2. Machine คือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การผลิตมีคุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และมีความสม่ำเสมอทั้งเรื่องคุณภาพและเวลา มีความทนทาน ต้องส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม และถ้าจะให้มีดีที่สุด ต้องมีราคาที่ถูกด้วย ซึ่งวิธีการที่จะควบคุม เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมีหลากหลายวิธี เช่น การดูแลบำรุงรักษา การปรับปรุงรักษาสภาพให้ทำงานดีอยู่เสมอ หรือ การทำ TPM (Total Preventive Maintenance) เป็นต้น           

 

3. Material คือ วัตถุดิบ หรือ วัสดุ ที่นำมาใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ในระบบการผลิต การควบคุมจัดการยังไง ให้ สูญเสีย วัตถุดิบ หรือ วัสดุ น้อยที่สุด ราคาถูกที่สุด มีคุณภาพดีที่สุด และต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในระบบการผลิต เพื่อที่จะให้ องค์กร มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ และ มีผลกำไรสูงสุด ซึ่งวิธีการที่จะควบคุมให้ วัตถุดิบ หรือ วัสดุ ที่นำมาใช้ในการผลิต มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในต้นทุนต่ำที่สุดนั้น มีหลากหลายวิธี เช่น ต้องมีการทำการควมคุมและตรวจสอบ วัตถุดิบ หรือ วัสดุ ก่อนนำมาใช้ในการผลิต หรือ ต้องมีการไปตรวจสอบประเมินผล ผู้ผลิต วัตถุดิบ หรือ วัสดุ เป็นประจำตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น

 

4. Method คือ วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการในการทำงานหรือการผลิต ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิต เพราะหากมีการวางแผนที่ดีแล้ว เครื่องจักรที่ดีแล้ว และมีวัสดุที่ดีแล้ว วิธีการในการทำงานต้องถูกต้องและดีที่สุดด้วย ผลผลิตหรือผลลัพท์ถึงจะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการในการทำงานหรือการผลิต ต้องมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา และ สามารถตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งวิธีการที่จะควบคุมให้ วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการในการทำงานหรือการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ก็มีหลากหลายวิธี เช่น มีการทดลองวิธีการผลิต มีการตรวจสอบกระบวนการหรือวิธีการผลิต อยู่เสมอ มีการนำวิธีการใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาทำการปรับปรุงพัฒนาวิธีการ หรือขั้นตอนการทำงาน อยู่เสมอ เป็นต้น        

 

5. Environment คือ อากาศ สถานที่ ความสว่าง และ บรรยากาศในการทำงาน ถือว่า เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่า หาก บรรยากาศในการทำงาน ไม่ดีแล้ว พนักงาน ก็ทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร หรือไม่ ก็อาจเป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ ซึ่งความปลอดภัย ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อันดับหนึ่งในการทำงาน ซึ่งวิธีการที่จะควบคุมให้ อากาศ สถานที่ ความสว่าง และ บรรยากาศในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ก็มีหลากหลายวิธี เช่น การกำหนดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมในองค์กร เป็นต้น

 

“ผมจะขอสรุปให้เพื่อนๆ ทุกๆ ท่าน ได้รับทราบอีกครั้งนะครับ การที่องค์กรของเรานั้น จะทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องทำการควบคุม ตัวแปรสำคัญๆ หลักๆ คือ Man, Machine, Material, Method และ Environment ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ แล้วองค์กรของเรา ก็จะทำการผลิตได้แบบมีประสิทธิภาพ และได้กำไรสูงสุด นั้นเองครับผม”

 

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน

Engineering Knowledge Learning Center [EKLC]

บทความล่าสุด
เม.ย. 28, 2023, 2:40 หลังเที่ยง Sugarmommy
เม.ย. 28, 2023, 2:37 หลังเที่ยง เบญจพิธพร
เม.ย. 27, 2023, 12:49 หลังเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์