วิธีสมัครเป็นพลเมืองอเมริกา

คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี USCIS กำหนดว่า ผู้สมัครต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีจึงจะสามารถสมัครขอแปลงสัญชาติได้ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามานานแค่ไหนแล้วก็ตาม โดยแสดง "Green Card" ซึ่งจะระบุวันที่เราได้รับสถานะเป็นผู้ขออยู่อาศัย ซึ่งเรามีสิทธิ์สมัครขอแปลงสัญชาติได้ทันทีที่ได้รับสิทธิ์ครบ 5 ปีนับจากวันที่ระบุ

 

**หมายเหตุ

- ถ้าแต่งงานกับพลเมืองอเมริกัน สามารถสมัครขอแปลงสัญชาติได้หลังจากเป็นผู้ขออยู่อาศัยถาวรกับคู่สมรสได้ตั้งแต่ 3 ปี 

- หากทำงานในกองทัพสหรัฐอเมริกามากกว่า 1 ปี ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามา 5 ปีติดต่อกัน

- ถ้าออกนอกสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สถานะผู้ขออยู่อาศัยถาวรอาจจะไม่สมบูรณ์ 

 

Naturalization / Citizenship | Jennings Immigration Law Office

 

การแสดงตัวว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกา

 

มีศีลธรรมอันดีงาม

โดยตลอดเวลาที่อยู่อเมริกา เราจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม อาชญากรรมที่กระทำโดยมีเจตนาทำร้ายผู้อื่น ก่อการร้าย อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์ อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง และอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ 

 

มีความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์อเมริกัน และการปกครองของสหรัฐอเมริกา

การสอบหน้าที่พลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครที่อายุมากกว่าที่กำหนดหรือมีความผิดปกติ การทดสอบด้านหน้าที่พลเมืองจะเข้มงวดน้อยกว่า

 

ขั้นตอนการแปลงสัญชาติ

 

1. กรอกใบสมัครขอแปลงสัญชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารจากApplication for Naturalization | USCIS  จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบ และตอบคำถามให้ครบทุกข้อ **เน้นว่าต้องตอบให้ข้อมูลครบถ้วน

 

**เตรียมรูปถ่าย 2 ใบ โดยรูปถ่ายต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ดังนี้

- รูปถ่ายสี 2 ใบบนกระดาษขาวแผ่นบาง ฉากหลังบริเวณศีรษะเป็นสีขาว

- ต้องเห็นใบหน้าเต็ม และไม่มีอะไรปกปิดบริเวณศีรษะ ยกเว้นชาวอิสลาม

- เขียนชื่อ ตามด้วยเลขทะเบียนต่างด้าว

 

2. ส่งใบสมัครไปที่ USCIS Lockbox Facility 

หาที่อยู่ Facility ในเขตพื้นที่ของเรา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ Filing Locations for Certain Form I-765, Application for Employment Authorization | USCIS

 

สิ่งที่ต้องแนบไปกับใบสมัครมีดังนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง 

- สำเนาบัตรผู้ขออยู่อาศัยถาวร 

- เอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

3. พิมพ์ลายนิ้วมือ

เมื่อทาง USCIS ได้รับใบสมัครของเราแล้ว เขาก็จะขอเก็บลายนิ้วมือของเรา ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้- ลายนิ้วมือจะถูกส่งไปที่สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสรัฐอเมริกา (FBI) ซึ่งจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเรา ว่าเคยก่อคดีอะไรไหม

- ถ้าลายนิ้วมือของถูกปฏิเสธ เราอาจจะต้องแสดงข้อมูลเพิ่มเติมต่อ USCIS

- ถ้าลายนิ้วมือของเราไม่มีปัญหาอะไร เราก็จะได้รับหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ว่าจะต้องไปสัมภาษณ์ที่ไหน และเมื่อไหร่

 

การสัมภาษณ์ 

ในการสัมภาษณ์ เราต้องตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในใบสมัคร ประวัติ อุปนิสัยและการยินยอมที่จะเข้าพิธีสาบานตน โดยขั้นตอนการสัมภาษณ์มีดังนี้

- ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอ่าน การเขียน และการพูด

- ผ่านการสอบหน้าที่พลเมืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกัน ซึ่งต้องตอบถูกอย่างน้อย 6 ข้อจึงจะสอบผ่าน

 

รอคำตัดสิน 

- ถ้าการสมัครขอแปลงสัญชาติของเราได้รับการอนุมัติ ก็จะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมขั้นตอนการเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาที่สมบูรณ์ 

- ถ้าการสมัครขอแปลงสัญชาติถูกปฏิเสธ อาจต้องเข้าไปที่ยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน

 

เข้าร่วมพิธีสาบานตน

พิธีสาบานตนเป็นพิธีที่มีความหมายมาก เพราะเราจะได้เป็นพลเมืองอเมริกันอย่างเป็นทางการ ระหว่างพิธีเราจะต้อง

- ตอบคำถามถึงสิ่งที่ทำมาตั้งแต่การสัมภาษณ์

- คืนบัตรผู้ขออยู่อาศัยถาวร

- แสดงความจงรักภักดีต่อสหรัฐอเมริกาด้วยการเข้าพิธีสาบานตนให้คำสัตย์ปฏิญาณ

ได้รับประกาศนียบัตรการแปลงสัญชาติ เอกสารทางการที่ระบุว่าเราเป็นพลเมืองอเมริกัน

 

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์