รีวิว ตำแหน่ง “Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” มีหน้าที่หลักๆ ทำอะไรบ้าง? มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง? มีรายได้ต่อเดือนเป็นอย่างไรบ้าง?

รีวิว ตำแหน่ง “Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” มีหน้าที่หลักๆ ทำอะไรบ้าง? มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง? มีรายได้ต่อเดือนเป็นอย่างไรบ้าง?

 

ในโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมีหลากหลายส่วนงาน โดยหลักๆ แล้ว จะแบ่งออกเป็น หน่วยงานสนับสนุน หรือ Support, หน่วยงานฝ่ายผลิต หรือ Manufacturing, หน่วยงานวิศวกรรม หรือ Engineering, หน่วยงานซ่อมบำรุง หรือ Maintenance และ อื่นๆ อีกมากมาย และหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน นั้นก็คือ หน่วยงานคุณภาพ หรือ Quality

 

 

หน่วยงานคุณภาพ หรือ Quality Department ก็จะแบ่งส่วนย่อยออกเป็นหลายๆ ส่วนงาน เช่น การดูแลด้านคุณภาพของผู้ผลิต หรือ Supplier Quality, การดูแลด้านคุณภาพภายในฝ่ายผลิต หรือ Internal Quality และ การดูแลด้านคุณภาพของชิ้นงานที่จัดส่งให้กับลูกค้า หรือ Customer Quality เป็นต้น

 

สำหรับในครั้งนี้ เราจะมาพูดถึง หน้าที่รับผิดชอบ ของตำแหน่งงาน Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” มีหน้าที่หลักๆ อะไรบ้าง มีความก้าวหน้าอย่างไร? มีเงินเดือนรายได้อย่างไรบ้าง?

 

 

มีหน้าที่หลักๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ของตำแหน่งงาน “Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต”

 

Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” ส่วนมากแล้วจะชอบเรียกกันสั้นๆ ว่า SQE

มีหน้าที่หลักๆ เลย คือ คอยควบคุมดูแล และอนุมัติ ด้านคุณภาพ ของชิ้นงานที่ ผู้ผลิต หรือ Supplier ได้ทำการผลิต และ Supply ให้กับทางองค์กร ของเรา รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของ ผู้ผลิต หรือ Supplier อีกด้วย

 

 

Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” จะต้องทำการ ตรวจสอบ หรือ Audit, ประเมิน หรือ Evaluation, ติดตาม หรือ Follow Up, และ อื่นๆ ของ ผู้ผลิต หรือ Supplier ในด้านคุณภาพ หรือบางองค์กร ต้องคอยดูแลในด้าน Delivery และ Cost ด้วยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรจะกำหนดมาตรฐาน ไว้อย่างไร นะครับ

 

 

Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” ต้องทำการตรวจติดตาม Corrective Actions Plan ในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพ กับทาง ผู้ผลิต หรือ Supplier และในกรณีที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ Automotive Industrial ทาง Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” ต้องทำการ ควบคุมดูแล และอนุมัติ เอกสาร PPAP หรือ การอนุมติชิ้นงาน ของทาง ผู้ผลิต หรือ Supplier ด้วยเช่นกัน

 

 

โดยปกติแล้ว Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” จะแบ่งความรับผิดชอบตามประเภทของชิ้นงาน เช่น ชิ้นงานพลาสติก, ชิ้นงานเหล็ก, ชิ้นงานอะลูมิเนียม หรือ ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนั้นทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับ การกำหนดของแต่ละองค์กร นะครับ

 

Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” เป็นหนึ่งในตำแหน่งงานที่สนุกมากๆ ต้องเดินทางบ่อยๆ บางครั้งต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศบ่อยๆ บางเดือน อาจจะไม่ได้เข้าไปที่บริษัทเลยก็มีนะครับ

 

 

ความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นที่ “Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” จะต้องมีนั้น คือ

 

1. ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ของประเภทชิ้นงานที่ต้องได้รับผิดชอบ เช่น Die Casted Parts, Plastic Injection Parts, Iron Casted Parts or Metal Stamping Parts เป็นต้น

 

2. ความรู้ความสามาถ และประสบการณ์ ในการเป็น Auditor หรือ การตรวจติดตาม

 

3. ความรู้ความสามาถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการ จัดการโครงการ หรือ Projects Management

 

4. ต้องมีทักษะ และความรู้พื้นฐานในงานวิศวกรรม และความรู้ความสามาถ และประสบการณ์ ในระบบการผลิต

 

5. ต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่เกิดปัญหาแบบฉุกเฉิน ต้องมีสติ รู้ว่าต้องทำการแก้ไขปัญหาอย่างไร

 

6. ต้องมีความสามารถในการพูดคุย เจรจาต่อรอง และนำเสนองาน มีทักษะการพูดที่ดี การสื่อสารที่ดี เพราะส่วนใหญ่แล้ว ต้องทำการพูดคุย กับผู้บริหารระดับสูงของ ผู้ผลิต หรือ Supplier

 

นอกจากนี้ ก็ควรที่จะมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยส่วนตัวแล้ว ตำแหน่ง Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” ควรที่จะผ่านการทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่เหมาะกับเด็กที่เรียนจบใหม่ๆ ส่วนมากแล้วที่เคยเห็นมานั้น คนที่เป็น Process Engineer หรือ Production Engineer หรือ Quality Engineer มักจะผันตัวเองมาทำงานในตำแหน่ง Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” ก็มีมาก เพราะต้องการความท้าทาย และเดินทางบ่อยๆ นั้นเองครับผม

 

 

Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” มีเงินเดือนพื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่?

 

เด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เลย ส่วนใหญ่ก็จะมีเงินเดือนเริ่มต้น ตามโครงสร้างขององค์กรกำหนดไว้ นั้นก็คือจะอยู่ที่ประมาณ  18,000 – 28,000 บาท ต่อ เดือน ส่วนใหญ่จะได้มากหรือน้อย ก็จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างขององค์กร และ ความสามารถพิเศษของแต่ละคนด้วยนะครับ

 

หากมีประสบการณ์แล้ว ตั้งแต่ 1 - 5 ปี ก็จะมีเงินเดือนพื้นฐานเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 25,000 – 55,000 บาท ต่อ เดือน และจะได้มากหรือน้อย ก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ ความสามารถพิเศษของแต่ละคนด้วยนะครับ

 

หากมีประสบการณ์แล้ว ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ก็จะมีเงินเดือนพื้นฐานเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 50,000 – 85,000 บาท ต่อ เดือน และจะได้มากหรือน้อย ก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ ความสามารถพิเศษของแต่ละคนด้วยนะครับ

 

นอกจากนี้ Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” ยังจะมีรายได้จาก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง และ OT อีกด้วยนะครับ และที่สำคัญคือ ได้เดินทางท่องเที่ยวไปในหลายๆ ที่ ที่ไปทำงาน ด้วยนั้นเอง ครับผม

 

 

สำหรับความเจริญก้าวหน้าของ “Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต”

 

การเจริญเติบโตของหน้าที่การงาน ก็จะเริ่มจาก Engineer ก็เลื่อนขึ้นมาเป็น Senior Engineer, Manager, General Manager, Plant Manager, Director, COO, CEO เป็นต้น

 

 

Supplier Quality Engineer (SQE)” หรือ “วิศวกรดูแลคุณภาพของผู้ผลิต” ยังสามารถ เป็น วิทยากร, เป็นที่ปรึกษา หรือ เป็น Auditor เป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย

 

หรือ ยังสามารถทำธุระกิจส่วนตัวได้อีกด้วย เนื่องจากมีทั้ง ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เก็บเกี่ยวมากจากการทำงาน และที่สำคัญ คือ มีเครือข่าย มี Connection มากมาย จากการที่ทำงานกับ ผู้ผลิต หรือ Supplier มายาวนาน ด้วยเช่นกัน ครับผม

 

หากเพื่อนๆ ต้องการรู้รายละเอียดของ ตำแหน่งงานอื่นๆ หรือ ต้องการจะทราบรายละเอียดอะไร ก็สามารถแสดงความคืดเห็น หรือติชม กันมาได้นะครับ ที่ด้านล่างของบทความได้เลย ครับ หรือที่ ลิ้งนี้ได้เช่นกันนะครับ => Engineering Knowledge Learning Center by WAND Intelligence

 

WAND Intelligence / 2021.10.17

 

 

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=xhFPUjScbUo

https://www.youtube.com/watch?v=U1iMX_VRmGU

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน

Engineering Knowledge Learning Center [EKLC]

บทความล่าสุด
เม.ย. 28, 2023, 2:40 หลังเที่ยง Sugarmommy
เม.ย. 28, 2023, 2:37 หลังเที่ยง เบญจพิธพร
เม.ย. 27, 2023, 12:49 หลังเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์