รีบสมัคร ทุนDAAD ต่อป.โทที่ประเทศเยอรมันนี เปิดรับแล้ว!!

Ruhr University Bochum  (RUB) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในเมืองโบคุม เยอรมนี เป็นม.รัฐแห่งแรกที่ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก เป็นสถาบันแรกๆ ที่ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยมีมากกว่า 184 หลักสูตร โดยทาง DAAD ได้มอบทุน EPOS สำหรับนักศึกษาที่เรียนต่อปริญญาโท สาขา Development Management 

 

Two Clusters of Excellence approved - Newsportal - Ruhr-Universität Bochum

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียน 

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน 861 ยูโร  

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

 

คุณสมบัติ 

- ทำงานในองค์กรรัฐหรือบริษัทเอกชนในประเทศกำลังพัฒนา 

- มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการในโครงการต่างๆ  โดยเน้นนโยบายที่จะช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 

- เรียนจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์) โดยต้องจบมาไม่เกิน 6 ปีในขณะที่สมัคร 

- มีผลการเรียนดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป  (Upper third = ประมาณ 50%) 

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- ต้องไม่เคยอาศัยอยู่ในเยอรมนีเกิน 15 เดือน 

- มีผลวัดระดับทางภาษาอังกฤษ IELTS: Band 6 หรือ TOEFL: 550 (paper based), 213 (computer based), 80 (internet based)

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

- DAAD application

- CV

- Letter of Motivation* ความยาวไม่เกิน 2 หน้า ระบุ Reference ถึงงานปัจจุบันและหลักสูตรที่เลือกเรียน 

- Letter of recommendation เขียนโดยนายจ้างคนปัจจุบัน ต้องประทับหัวจดหมาย มีลายเซ็นและสแตมป์ 

- หลักฐานรับรองการจ้างงานว่าทำงานมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 

- ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ 

- สำเนาปริญญาบัตร 

- สำเนาทรานสคริปต์ 

 

วิธีการสมัคร 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ruhr-uni-bochum.de โดยสร้างแอคเคานต์ กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย 

 

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2021

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์