รวมทุนปริญญาโทต่างประเทศ

สวัสดีผู้อ่านทุก ๆ ท่านนะคะ วันนี้ผู้เขียนอยากมาแนะนำ 10 อันดับ ทุนเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ ซึ่งมีหลากหลายประเทศมาก ๆ โดยเขาจะเปิดรับทุกปี อยากรู้ว่ามีทุนไหนบ้าง ไปติดตามอ่านกันเลยค่ะ

 

 

1. East China Normal University

East China Normal University (ECNU) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ด้วยการรวม  Great China University และ  Kwang Hua University เข้าด้วยกัน ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับป.ตรี-ป.เอก  โดยทางรัฐบาลท้องถิ่นจีนได้มอบทุนสนับสนุนภายใต้ชื่อทุน "Shanghai Government Scholarship"  เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ให้ได้เข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย หรือเข้าเรียนในระดับป.ตรี-ป.เอก ที่  East China Normal University

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ 

- Advanced International and Area Studies 

- International Chinese Studies 

- Educational Technology 

- Politics 

- Teacher Education 

- Psychology and Cognitive Science

- Education Science

- Educational Psychology 

- Business, Economics, Management Administration 

- Finance and Statics 

- Design 

- Software Engineering 

- Computer Science 

- Chemistry 

- Molecular 

- Engineering 

- Chinese Language & Literature Philosophy 

- History 

- Social Development 

- Foreign Language 

- Physical Education and Health Care 

- Communication 

- Fine Arts 

- Geographic Sciences 

- Ecological and Environmental Sciences 

- Urban and Regional Sciences 

- Biology 

- Key Laboratory of Precision Spectroscopy

 

ทุนเต็มจำนวน

- ค่าเล่าเรียน 

- ค่าหอพัก 

- ประกันสุขภาพ 

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน ปริญญาโท:  3000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท)

 

ทุน 50%

- ค่าเล่าเรียน 

- ประกันสุขภาพ

 

คุณสมบัติ 

- ต้องไม่มีสัญชาติจีน

- ผู้สมัครระดับปริญญาโท: ต้องมีวุฒิปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

 

วิธีการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 1: สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์:  http://lxsapply.ecnu.edu.cn/  และชำระค่าสมัครให้เรียบร้อย จากนั้นให้สมัครทุน SGS ผ่านทางเว็บไซต์: http://study.edu.sh.gov.cn/apply/

ขั้นตอนที่ 2: ส่งเอกสาร หลังจากสมัครออนไลน์ทั้ง 2 เว็บไซต์แล้ว 

 

ติดต่อสอบถาม 

Master's Program: ZHU Xinnan (Cassie) [email protected] 

Doctoral Program: YIN Ying [email protected] 

Tel: +86-21-62238353 / 62232013 Fax: +86-21-62238352 

Website: http://lxs.ecnu.edu.cn/

 

 

2. Ruhr University Bochum

Ruhr University Bochum  (RUB) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในเมืองโบคุม ประเทศเยอรมนี  เป็นม.รัฐแห่งแรกที่ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ซึ่งทางทางมหาลัย ได้มอบทุน EPOS สำหรับนักศึกษาที่เรียนต่อปริญญาโท สาขา Development Management 

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียน 

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน 861 ยูโร 

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

คุณสมบัติ 

- ทำงานในองค์กรรัฐหรือบริษัทเอกชน

- มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการในโครงการต่างๆ  

- เรียนจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์) โดยต้องจบมาไม่เกิน 6 ปี

- มีผลการเรียนดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป  

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ไม่เคยอาศัยอยู่ในเยอรมนีเกิน 15 เดือน

- มีผลวัดระดับทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

IELTS: Band 6 

TOEFL: 550 (paper based)

213 (computer based)

80 (internet based)

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

- CV

- Letter of Motivation

- Letter of recommendation 

- หลักฐานรับรองการจ้างงาน

- ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ 

- สำเนาปริญญาบัตร 

- สำเนาทรานสคริปต์

 

วิธีการสมัคร 

 

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์:  https://public.ruhr-uni-bochum.de/ps/iee

 

 

3. University of Bocconi

University of Bocconi เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเปิดสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน นิติศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ระดับป.ตรี-ป.เอก โดยทางสถาบันมีการมอบทุนการศึกษา "Women Awards" ให้กับนักศึกษาหญิงที่เข้าเรียนต่อระดับป.โทในหลักสูตร MSc Finance

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม 100%

 

คุณสมบัติ 

- นักศึกษาหญิงที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร  MSc Finance

- ไม่จำกัดสัญชาติ 

 

วิธีการสมัคร 

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์: Finance - Bocconi University Milan (unibocconi.eu)

 

ติดต่อสอบถาม 

tel +39 02.40.3434

 

 

4. University of Padua

University of Padua เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองปาดัว แคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของอิตาลี และอันดับที่ 5 ของโลก โดยทางสถาบันมีทุนการศึกษา "Padua International Excellence Scholarship Programme" มอบให้ชาวต่างชาติ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

- School of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 

- School of Economics and Political Sciences 

- School of Engineering School of Human and Social Sciences and Cultural Heritage - - - School of Medicine 

- School of Psychology 

- School of Science

 

มูลค่าทุน

- ค่าเล่าเรียน 

- ค่าครองชีพประมาณ  €8,000 ต่อปีการศึกษา (ประมาณ  290,000 บาท) 

 

คุณสมบัติ 

- ไม่มีสัญชาติอิตาลี

- เรียนจบมัธยมหรือปริญญาตรีจากสถาบันนอกประเทศอิตาลี 

- ไม่ได้อาศัยอยู่ในอิตาลี 

- ต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร 

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์: Degree programmes held in English | Università di Padova (unipd.it)

 

ติดต่อสอบถาม 

 

อีเมล: [email protected]

 

 

5. University of the Arts London

University of the Arts London (UAL) เป็นมหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่เปิดสอนในด้านศิลปะ ดีไซน์ แฟชั่น และศิลปะการแสดงโดยเฉพาะ ซึ่งทางสถาบันมีทุน "UAL International Postgraduate £40,000 Scholarship and accommodation award" มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อป.โท

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

- MA Fashion 

- MA Fine 

- Art Material Futures 

- Graduate Diploma in Fashion

- MRes Ar 

- MA Cities

- MA Biodesign

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียน  

- ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

คุณสมบัติ 

- เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในหลักสูตรป.โทสาขาใดสาขาหนึ่งของ UAL (ต้องเป็น หลักสูตรที่ได้วุฒิ Grad Dip, M ARCH, MA, MFA, MRes หรือ MSc) 

- ไม่ได้เรียนปริญญาโทมาก่อน 

- เป็นพลเมืองจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ

- ต้องส่ง Personal statement  ประกอบการสมัคร โดยตอบคำถามดังต่อไปนี้ 

- Describe how receiving a postgraduate scholarship would make a difference to you. 

- Tell us how you intend to use the qualification you will be gaining to support - your future plans. 

- Describe how you would address challenges in your home country. 

- Tell us how you would uphold the values of social justice and environmental stewardship.

 

วิธีการสมัคร 

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์: Postgraduate courses | UAL (arts.ac.uk)
6. Stockholm School of Economics

Stockholm School of Economics หรือ SSE เปิดสอนปริญญาทั้ง BSc, MSc และ MBA ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชั้นนำของยุโรป ซึ่งทางสถาบันมีทุนเรียนต่อในสาขา "MBA Executive Format" มอบให้เต็มจำนวน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 18 เดือน รวมถึงการเรียนพร้อมทำงาน และมีโอกาสดูงานที่ต่างประเทศด้วย

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน มูลค่า SEK495,000  (ประมาณ 1,776,100 บาท) 

 

คุณสมบัติ 

- เรียนจบปริญญาเทียบเท่า 180 หน่วยกิต 

- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี 

- มีทักษะภาษาอังกฤษดี 

 

วิธีการสมัคร 

สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ MBA–Scholarship 2021 Autumn (utbildning.se)7. University of Southern Denmark
University of Southern Denmark (SDU)  ตั้งอยู่ที่เมืองโอเดนเซ  เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเดนมาร์ก  ซึ่งทุกๆ ปีทางรัฐบาลเดนมาร์ก จะมอบทุน “Danish Government Scholarship” สนับสนุนชาวต่างชาติเพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

 

หลักสูตรที่เปิดรับ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ป.โท สาขา  Mechatronics  

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่า DKK 3,000 ต่อเดือน (ประมาณ  14,700 บาท ก่อนหักภาษี) 

 

คุณสมบัติ 

- ไม่เป็นพลเมืองจากกลุ่มประเทศ EU / EEA 

- สมัครเข้าเรียนป.โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งตามที่กำหนด 

- สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 

 

วิธีการสมัคร 

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์: Scholarships (sdu.dk)8. University of Tasmania

University of Tasmania (UTAS) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่รัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เปิดสอนหลากหลายสาขามากมาย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก  โดยทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมอบให้กับนักศึกษา Tasmania Graduate Research Scholarship (TGRS)

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียน (แต่นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน) 

- ค่าย้ายถิ่นฐาน สูงสุด AUD $2,000 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2:1 

 - ต้องเป็นผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรวิจัย ระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลา

- จะต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพจากแหล่งอื่นเกิน 75%

 

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์: http://www.utas.edu.au/research/degrees/apply-now

 

 

9. University of Nottingham Ningbo China

University of Nottingham Ningbo China ตั้งอยู่ที่เมืองหนิงปัว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัด  University of Nottingham ประเทศอังกฤษ  ที่นี่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามอบให้ชาวต่างชาติ ในระดับปริญญาโทด้วย

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ 

- Faculty of Science and Engineering (FoSE) 

- Faculty of Humanities and Social Sciences (FHSS) 

- Faculty of Business (FOB)

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียน

 

คุณสมบัติ 

- สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยจะต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ และได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป 

- ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือ PTE Academic 62 คะแนน (อย่างต่ำ 55 - คะแนน) 

- คุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

- Recommendation letter 1 ฉบับ

- ทรานสคริปต์ 

- วุฒิป.ตรี 

- ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ Personal Statement 

- สำเนาพาสปอร์ต 

- รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ

 

วิธีการสมัคร 

ผู้สนใจจะต้องสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยก่อน: Expect your back - UNNC Online System for Application of Taught Programs (nottingham.edu.cn)

 

ติดต่อสอบถาม 

อีเมล:  [email protected]

 

 

10. Kyoto University of Advanced Science

Kyoto University of Advanced Science หรือรู้จักกันในชื่อ KUAS เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยทางสถาบันมีทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

 

มูลค่าทุน

1. Super KUAS-E Scholarship (ระดับป.โท) 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 เยนต่อปี 

- ค่าเล่าเรียน 

- ค่าแรกเข้า 

 

2. KUAS-E Scholarship 

- ส่วนลดค่าเล่าเรียน (100%, 50% หรือ 30%) และส่วนลดค่าแรกเข้า (100%, 50% หรือ 30%) 

 

คุณสมบัติ 

ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษา 16 ปี (ตั้งแต่ระดับประถม-ป.ตรี)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

- ภาพถ่ายพาสปอร์ต 

- รายงานวิจัยฉบับย่อ (เฉพาะป.เอก)

 - แผนงานวิจัย 

- เรียงความ ความยาว 400-500 

- ทรานสคริปต์ 

- ใบปริญญาบัตร 

- ผลสอบภาษาอังกฤษ: TOEFL (iBT) 80 คะแนน, IELTS 6.0, PTE 50 คะแนน หรือคะแนน Duolingo 

- Letter of recommendation 

- สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน

 

วิธีการสมัคร 

 

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์: Graduate Scholarship | Graduate Admission Process | Faculty of Engineering | Kyoto University of Advanced Science (kuas.ac.jp)

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์