ศีล 227 ของพระสงฆ์ มีอะไรบ้าง (Part 1)

Part 1

 

  ศีล 227 ของสงฆ์ เป็นศีลหรือเป็นกฎของสงฆ์ที่มีต้องปฎิบัติ เป็นกฎที่ตั้งขึ้นเนื่องจากในอดีตมีสงฆ์ทำและถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีจึงตั้งกฎเพื่อว่าในอนาคตจะไม่ถูกทำอีก 

 

  ต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2500 กว่าปีที่ประเทศอินเดีย เพราะฉะนั้นกฎบางข้ออาจจะดูแปลกแต่ทั้งหมดนี้เป็นกฎจริงๆ และเราพยายามจะอธิบายให้ง่ายขึ้น จึงขอให้เป็นเพียงการอธิบาย ไม่ใช่การนำกฎทั้งหมดมาเรียบเรียงใหม่

 

  ศีล 227 ข้อนี้แบ่งขั้นเป็น 11 ขั้น เรียงจากผิดหนักมากจนต้องปลดจากความเป็นสงฆ์ไปหาผิดน้อยซึ่งต้องอาบัติเพื่อเป็นการสารภาพบาป

 

ขั้นที่ 1 : ปาราชิก มี 4 ข้อ

1.ห้ามมีเพศสัมพันธ์กับเพศเมียทั้งมนุษย์และสัตว์

2.ห้ามขโมย

3.ห้ามฆ่าคน หรือแสวงหาอาวุธ

4.ห้ามโอ้อวดตนเอง

 

ขั้นที่ 2 : สังฆาทิเสส มี 13 ข้อ

1.ห้ามสำเร็จความใคร่ ยกเว้นฝันเปียก

2.ห้ามแตะต้องร่างกายผู้หญิง

3.ห้ามพูดจาหยาบตาย เกาะแกะผู้หญิง

4.ห้ามพูดสอนความ

5.ห้ามพูดล่อหญิง

6.ห้ามทำตนเป็นสื่อรัก

7.ห้ามสร้างกุฏิด้วยการขอ

8.ห้ามใส่ร้ายสงฆ์รูปอื่นว่าปาราชิกโดยไม่มีหลักฐาน

9.ห้ามแกล้งสมมติเรื่องใส่ร้ายสงฆ์รูปอื่นว่าปาราชิกโดยไม่มีหลักฐาน

10.ห้ามยุให้สงฆ์แตกกัน

11.ห้ามเป็นพวกเดียวกันสงฆ์รูปที่ผิดกฎข้อ 10

12.ห้ามว่ายากสอนยาก จนถูกเตือน 3 ครั้ง

13.ห้ามประจบ ทำตัวเป็นคนรับใช้

 

ขั้นที่ 3 : อนิยตกัณฑ์ มี 2 ข้อ

1.ห้ามนั่งในที่ลับตากับผู้หญิง

2.แม้จะเป็นที่ที่ไม่ลับตาก็ห้ามอยู่กับผู้หญิง

 

ขั้นที่ 4 : นิสสัคคิยปาจิตตีย์ มี 30 วัน

1.ห้ามเก็บจีวรไว้นานเกิน 10 วัน

2.ห้ามไม่ใส่จีวรแม้แต่คืนเดียว

3.เก็บผ้าที่ใช้ทำจีวรไว้นานเกิน 1 เดือน

4.ห้ามให้ภิกษุณีซักผ้าให้

5.ห้ามรับจีวรจากมือภิกษุณี

6.ห้ามขอจีวรจากผู้อื่นนอกจากญาติ หรือไม่มีจีวรอยู่กับตัว

7.ห้ามรับจีวรเกินประมาณ เมื่อไม่มีจีวรอยู่กับตัว

8.ห้ามขอจีวรที่ดีกว่าที่เขาจะถวาย

9.ห้ามยุให้ร่วมกันซื้อจีวรที่ดีกว่าที่เขาจะถวาย

10.ห้ามทวงจีวรจากผู้ที่จะถวายเกิน 3 ครั้ง

11.ห้ามหล่อเครื่องปูนั่งด้วยไหม

12.ห้ามหล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียมสีดำล้วน (ขนเจียม คือ ขนแพะ แกะ)

13.หากต้องการจะหล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียม ห้ามใช้ขนเจียมดำเกิน 2 ใน 4 

14.ต้องใช้เครื่องปูนั่งอย่างน้อย 6 ปี จึงจะหล่อเครื่องปูนั่งใหม่

15.หากต้องหล่อเครื่องปูนั่งใหม่ ให้นำของเก่าไปเจือปนด้วย

16.ห้ามนำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน 3 โยชน์ นอกจากมีผู้นำมาให้ (3 โยชน์ = 48 กิโลเมตร)

17.ห้ามให้ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติทำความสะอาดขนเจียม

18.ห้ามรับเงินทอง

19.ห้ามซื้อของด้วยเงินทอง

20.ห้ามซื้อของด้วยการแลกเปลี่ยน

21.ห้ามเก็บบาตรที่ใช้เกินความจำเป็น 10 วัน

22.ห้ามขอบาตร ถ้ามีรอยไม่เกิน 5 จุด

23.ห้ามเก็บเภสัช 5 ไว้ไม่เกิน 7 วัน (เภสัช 5 ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย)

24.ห้ามแสวงหาหรือทำผ้าอาบน้ำฝนก่อนหน้าฝน 1 เดือน

25.ห้ามให้จีวรพระรูปอื่นแล้วไปขโมยคืน

26.ห้ามขอด้ายเอามาทอเป็นจีวร

27.ห้ามสั่งให้ช่างทอจีวรทำให้ดีขึ้น

28.ห้ามเก็บผ้าจำนำพรรษาเกินกำหนด (ผ้าจำนำพรรษา คือ ผ้าที่ถวายสงฆ์เพื่ออยู่พรรษา)

29.ห้ามเก็บจีวรในบ้านในป่า 6 คืน

30.ห้ามใช้อำนาจบังคับให้เขาถวายตน

 

ขั้นที่ 5 : ปาจิตตีย์ มี 92 ข้อ

1.ห้ามโกหก

2.ห้ามด่า

3.ห้ามพูดส่อเสียด

4.ห้ามกล่าวธรรมกับผู้ที่ไม่ได้บวชในขณะสอน

5.ห้ามนอนกับผู้ชายที่ไม่ใช่สงฆ์เกิน 3 คืน

6.ห้ามนอนร่วมกับผู้หญิง

7.ห้ามแสดงธรรมสองต่อสองกับผู้หญิง

8.ห้ามบอกคุณวิเศษที่มีอยู่จริงแก่ผู้ไม่ได้บวช

9.ห้ามบอกอาบัติของสงฆ์แก่ผู้ไม่ได้บวช

10.ห้ามขุดดินหรือให้ผู้อื่นขุดให้

11.ห้ามทำลายต้นไม้

12.ห้ามพูดเฉไฉเมื่อถูกสอบสวน

13.ห้ามติเตียมสงฆ์โดยชอบ

14.ห้ามทิ้งเตียงตั่งของสงฆ์ไว้กลางแดด

15.ห้ามปล่อยที่นอนไว้ ไม่เก็บให้เรียบร้อย

16.ห้ามนอนแทรกสงฆ์ที่เข้ามาอยู่ก่อน

17.ห้ามฉุดลากหรือสั่งให้สงฆ์ออกจากวัด

18.ห้ามนั่งนอนทับเตียงตั่งที่อยู่ชั้นบน

19.ห้ามพอกหลังคาวัดเกิน 3 ชั้น

20.ห้ามเอาน้ำที่มีสัตว์อยู่ในน้ำรดหญ้าหรือดิน

21.ห้ามสอนภิกษุณี ถ้าไม่ได้รับมอบหมาย

22.ห้ามสอนภิกษุณีหลังพระอาทิตย์ตก

23.ห้ามไปสอนภิกษุณีถึงที่อยู่ของภิกษุณี

24.ห้ามติเตียนสงฆ์รูปอื่นเรื่องสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ

25.ห้ามให้จีวรแก่ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ

26.ห้ามเย็บจีวรแก่ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ

27.ห้ามเดินทางไกลร่วมกับภิกษุณี

28.ห้ามชัชวนภิกษุณีเดินทางด้วยเรือด้วยกัน

29.ห้ามฉันอาหารที่ภิกษุณีแนะให้ถวาย

30.ห้ามนั่งในที่ลับตากับภิกษุณี

31.ห้ามฉันอาหารในโรงพักเดินทางเกิน 3 มื้อ (โรงพักเดินทาง คือ สถานที่พักระหว่างเดินทาง)

32.ห้ามฉันอาหารรวมกลุ่ม

33.ห้ามรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่น

34.ห้ามรับบิณฑบาตเกิน 3 บาตร

35.ห้ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต์เสร็จ

36.ห้ามพูดให้สงฆ์รูปอื่นที่ฉันแล้วฉันอีกรอบเพื่อจับผิด

37.ห้ามฉันอาหารตอนกลางคืน

38.ห้ามฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน

39.ห้ามขออาหารที่ดิเป็นพิเศษเพื่อมาฉันเอง

40.ห้ามฉันอาหารที่ไม่ได้ประเคน

41.ห้ามยื่นอาหารด้วยมือให้ชีเปลือยและนักบวชอื่นๆ

42.ห้ามชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับ

43.ห้ามเข้าไปแทรกแซงสกุลที่มี 2 คน

44.ห้ามนั่งในที่ลับโดยใช้บางอย่างมากำบังกับผู้หญิง

45.ห้ามนั่งในที่ลับ (หู) กับผู้หญิง

46.ห้ามรับนิมนต์แล้วไปที่อื่นโดยไม่กล่าวลา

47.ห้ามขอของเกินเวลาที่เขากำหนดไว้

48.ห้ามไปดูกองทัพที่ยกไป

49.ห้ามพักในกองทัพเกิน 3 คืน

50.ห้ามดูการรบกัน เมื่อเข้าไปในกองทัพ

51.ห้ามดื่มสุรา

52.ห้ามจี้สงฆ์

53.ห้ามว่ายน้ำเล่น

54.ห้ามแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัย

55.ห้ามหลอกสงฆ์รูปอื่นให้กลัว

56.ห้ามติดไฟเพื่อผิง

57.ห้ามอายน้ำบ่อยๆ เว้นแต่มีความจำเป็น

58.ทำเครื่องหมายบนเครื่องนุ่งห่มเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

59.หากวิกัปจีวรไว้แล้ว ต้องถอนออกก่อน

60.ห้ามเล่นซ่อนบริขารของสงฆ์รูปอื่น (บริขารของสงฆ์มี 8 อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ)

61.ห้ามฆ่าสัตว์

62.ห้ามใช้น้ำที่มีสัตว์อยู่ในน้ำ

63.ห้ามรื้อฟื้นอธิกรณ์ (คดีความ) ที่ชำระเป็นธรรมแล้ว

64.ห้ามปกปิดอาบัติของสงฆ์รูปอื่น

65.ห้ามบวชให้บคคลที่อายุไม่ถึง 20 ปี

66.ห้ามชวนพ่อค้าที่หนีภาษีเดินทางด้วยกัน

67.ห้ามชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกัน

68.ห้ามกล่าวอ้างพระธรรมวินัย

69.ห้ามคบกับสงฆ์ที่ทำผิดกฎข้อ 68

70.ห้ามคบกับสามเณรที่ผิดกฎข้อ 68

71.ห้ามพูดเถลไถลเมื่อทำตัวผิด

72.ห้ามกล่าวติเตียนข้อวินัย

73.ห้ามพูดแก้ตัวว่า เพิ่งรู้ว่ามีในโอวาทปาฏิโมกข์

74.ห้ามทำร้ายร่างกายสงฆ์

75.ห้ามเงื้อมือจะทำร้ายสงฆ์

76.ห้ามโจษสงฆ์ว่าทำผิดกฎขั้นสังฆาทิเสส

77.ห้ามสร้างความรำคาญแก่สงฆ์รูปอื่น

78.ห้ามแอบฟังสงฆ์รูปอื่นทะเลาะกัน

79.ห้ามร่วมความคิดเห็นร่วมกันแล้วกล่าวติเตียน

80.ขณะกำลังประชุมสงฆ์ ห้ามออกไปโดยไม่ให้ความคิดเห็นใดๆ

81.ถ้าให้จีวรสงฆ์รูปอื่นแล้ว ห้ามติเตียนในภายหลัง

82.ห้ามใช้อำนาจสงฆ์เพื่อบุคคล

83.ห้ามเข้าไปในตำหนักของพระราชา (ตำหนักของพระราชา คือ ที่อยู่ของพระราชา)

84.ห้ามเก็บของมีค่าที่ตกอยู่

85.เมื่อจะเข้าบ้านในเวลากลางคืน ต้องกล่าวลาสงฆ์รูปอื่นก่อน

86.ห้ามทำกล่องเข็มด้วยกระดูก งา เขาของสัตว์

87.ห้ามทำเตียงตั่งสูงกว่ามีเท้าสูงกว่าการประมาณ

88.ห้ามทำเตียงตั่งที่หุ้มด้วยนุ่น

89.ห้ามทำผ้าปูนั่งมีขนาดเกินการประมาณ

90.ห้ามทำผ้าปิดฝีมีขนาดเกินการประมาณ

91.ห้ามทำผ้าอาบน้ำฝนขนาดเกินการประมาณ

92.ห้ามทำจีวรขนาดเกินการประมาณ

 

สำหรับ Part 1 นี้ขอกล่าวไว้เพียง 4 ขั้นก่อน ได้แก่ ปาราชิก สังฆาทิเสส อนิยตกัณฑ์ นิสัคคิยปาจิตตีย์ ปาจิตตีย์ สำหรับใน Part 2 ก็จะมานำเสนอให้ครบ

 

รับบทความก่อนใคร เพียงกรอกอีเมล์ด้านล่างนี้

ความคิดเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ ก่อนแสดงความคิดเห็น