พยาบาลมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างใน 1 เวร?

       รู้หรือไม่ว่าพยาบาลมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างใน 1 เวร บทความนี้ผู้เขียนขอแชร์ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลได้ทราบ โดยกล่าวถึงงานประจำเป็นหลัก (หรืองาน Routine)

 • รับเวรต่อจากเวรก่อนหน้า พยาบาลต้องส่งข้อมูลทุกอย่างของผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบให้พยาบาลเวรถัดไปรับทราบข้อมูล เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคอะไร อาการปัจจุบัน จะทำหัตถการอะไร กำลังมีการรักษาอย่างไรในขณะนี้ สิทธิ์การรักษา ปัญหาด้านการเงิน ผู้ดูแลผู้ป่วย หรือมีงานค้างอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการต่อ
 • วัดสัญญาณชีพ (vital signs) โดยเป็นการตรวจสอบสถานะหรือวัดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของร่างกายผู้ป่วยว่าปกติหรือไม่

       สัญญาณชีพประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต (blood pressure) ดูชีพจรหรืออัตราการเต้นหัวใจ (pulse rate, heart rate) ดูการหายใจ (respiratory rate) วัดไข้ (temperature) ดูค่าออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) และสอบถามว่ามีอาการปวดหรือไม่ (pain score)

       ทำบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย หากวิกฤตหรือมีการคุกคามชีวิตอย่างมากอาจวัดทุก 5 นาที 15 นาที 30 นาที หรือ 1-2 ชม. แต่หากมีอาการคงที่แล้วจะวัดทุก 4 ชม.

 • ให้ยาตามเวลา โดยยาประกอบไปด้วย ยากิน ยาฉีด ยาเหน็บ/สวน ยาพ่น ยาทา/ป้าย ยาอม/บ้วน โดยให้ตามช่วงเวลา เช่น ให้ยาหยอดตาทุก 5-15 นาที ยากินพร้อมอาหาร เป็นต้น

       ในบางครั้งอาจมีการให้ยาแทรกตามอาการผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยมีค่าน้ำตาลสูง (DTX/CBG) ต้องได้รับยาฉีดเบาหวานตามระดับค่าน้ำตาล

       หากมีการให้ยาเข้าเส้นเลือดต่อเนื่องที่เป็นยาช่วยชีวิตที่มีความเสี่ยงสูง (HAD)  พยาบาลจะต้องปรับความเร็วยา (rate) ตามแผนการรักษาทุก 15 นาทีหรือ 1 ชม.

 • การบันทึกสารน้ำเข้าออกของผู้ป่วย (record I/O) เพื่อดูว่าน้ำในร่างกายผู้ป่วยเกินไหม หรือดื่มน้ำไม่พอ สำคัญมากในคนป่วยบางคน เช่น โรคไต โรคหัวใจ เป็นต้น
 • การช่วยเหลือกิจกรรมในกรณีผู้ป่วยดูแลตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย เช่น เอาอุปกรณ์ที่ปัสสาวะมาให้ เปลี่ยนแพมเพิร์ต ช่วยอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชม.ป้องกันแผลกดทับ
 • การให้คำแนะนำสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติทั้งการปฏิบัติตนขณะรักษาและเตรียมตัวกลับบ้าน
 • ซักประวัติผู้ป่วยที่มานอน รพ. (การรับใหม่หรือรับแอดมิท)

การติดต่อประสานงานการวิชาชีพอื่น ๆ เช่น รายงานอาการผู้ป่วยให้แพทย์ทราบ ติดต่อโรงพยาบาลอื่นเพื่อส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ส่งผู้ป่วยพบนักโภชนาการ ติดต่อขอรถจากเวรเปล คุยกับเภสัชกร เวชระเบียน นักสังคมสงเคราะห์ นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

 • งานเอกสาร เช่น เขียนบันทึกทางการพยาบาล (Nurse’s note) เป็นหลักฐานทางกฎหมายว่ามีการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างไรและมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รวมถึงงานคุณภาพและวิชาการอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับต่อยอดการดูแลผู้ป่วย
 • การดูแลนักศึกษาพยาบาลหรือนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลมาฝึกงาน
 • บทบาทอื่นที่สามารถทำได้ เช่น การทำแผล การดูดเสมหะ การใส่สายสวนปัสสาวะ (retain Foley’s catheter) การใส่สายให้อาหารทางจมูกหรือปาก (retain NG or OG) การให้เลือด การเจาะเลือด (DTX/Hct/Lab) การให้น้ำเกลือ การล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD)
 • การจัดการเหตุการณ์วิกฤต กรณีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงกะทันหันต้องทิ้งงานอื่น ๆ ทันที เช่น คนไข้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ปั๊มคนไข้ (CPR) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมาก ผู้ป่วยตกเตียง เป็นต้น

       หากสงสัยว่าพยาบาลเข้ากะทำงานอย่างไร สามารถอ่านบทความย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ พยาบาลมีเวลาเข้าทำงานเวลาไหนบ้าง"

บทความและรูปภาพโดย  Dinocat (ผู้เขียนบทความ)

รับบทความก่อนใคร เพียงกรอกอีเมล์ด้านล่างนี้

ความคิดเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ ก่อนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน

รีวิวสุขภาพ ประสบการณ์ชีวิต การท่องเที่ยว การปลูกต้นไม้

บทความล่าสุด
Nov 25, 2021, 8:38 PM - แพรพราว