ห้ามพลาด! ทุน KAUST เปิดรับป.โท/เอกแล้ว

I am visiting Peter Richtárik at KAUST | Dmitry Grishchenko

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง  Thuwal ของซาอุดิอาระเบีย เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก  fractional count (FC) ให้เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ผลงานวิจัยเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับ 8 โดยนักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนป.โท/เอกที่นี่ ทางมหาวิทยาลัยมีทุนเต็มจำนวนมอบให้เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับ

– Applied Maths and Computational Science

– Applied Physics

– Bioengineering

– Bioscience

– Chemical Science

– Chemical and Biological Engineering

– Computer Science

– Earth Science and Engineering

– Electrical Engineering

– Energy Resources and Petroleum Engineering

– Environmental Sc. and Engineering – Marine Science and Engineering

– Materials Science and Engineering – Mechanical Engineering

– Plant Science – Statistics

มูลค่าทุน

- ค่าเล่าเรียน

- ค่าครองชีพรายเดือน 

- ที่พัก

- ประกันสุขภาพ

- เงินสนับสนุนตั้งถิ่นฐาน

คุณสมบัติ

- มีผลวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น TOEFL IBT 79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป 

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัคระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

– ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน

– ควรส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์และครบถ้วน

เอกสารประกอบการสมัคร

– ทรานคริปต์ / ใบปริญญาบัตรของทุกสถาบันที่เคยเข้าเรียน

– CV

– Statement of purpose

– Letters of recommendation 3 ฉบับ (เขียนโดยศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยเรียนหรือทำวิจัยด้วย)

– ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ

– ผลคะแนน GRE (ถ้ามี)

การรับสมัคร 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้ ​

​Office of Admissions

Graduate Affairs Building 9, Suite 4328

4700 King Abdullah University of Science and Technology

Thuwal, Jeddah 23955-6900

Kingdom of Saudi Arabia

จัดเต็ม!! ทุนเรียนต่อป.โท-เอก จาก KAUST ประเทศซาอุดิอาระเบีย |  WeGoInter.com - เรียนต่อต่างประเทศ

สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ Applying to KAUST | King Abdullah University (ปกติจะไม่กำหนดวันปิดรับ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร)

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์