How to เขียน Essay เรียกคะแนนสวย ๆ

 

หลักการเขียน Essay

 

1. เลือกหัวข้อที่จะเขียน

เราอาจได้เขียนตามหัวข้อที่กำหนด หรือได้เลือกเขียนหัวข้อตามอิสระก็ได้ ถ้าเขากำหนดมาให้ เราควรมองภาพรวมของเนื้อหา และการวิเคราะห์เจาะจง แต่ถ้าได้เลือกเขียนหัวข้อตามอิสระ อันดับแรกกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียงความ โดยแนะนำให้เป็นเรื่องที่เราสนใจมากจริง ๆ

 

2. วางแผน 

ทุกคนคงรู้ว่าเวลาในการสอบนั้น มีจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตาม ขอให้ลองวางแผน รวบรวมความคิดสักนิดก่อนที่จะเริ่มต้นเขียน Essay เพราะเมื่อเรามีการวางแผนก็จะช่วยให้เราหา ข้อสนับสนุน และเหตุผลต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุน Topic sentence ได้มากขึ้น

 

3. ใช้คำ วลีและประโยคให้หลากหลาย 

พยายามไม่ใช้วลีซ้ำ ๆ และคำที่ง่ายเกินไป เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการเขียน ในขณะเดียวกันก็ให้หลีกเลี่ยงเริ่มต้น และใช้ประโยคที่ดูน่าเบื่อ ดูเบสิค ๆ

 

โครงสร้างของ Essay

 

1. Introduction คือ บทนำ เป็นส่วนแรกของบทความ ที่จะบอกว่าบทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยเรายังไม่ต้องใส่รายละเอียดของเรื่องที่เขียนมากนัก แค่เกริ่น ๆ เป็นการแนะนำเพื่อดึงดูดใจผู้อ่าน ให้รู้สึกว่าอยากอ่านต่อ  โดยองค์ประกอบหลัก ๆ ที่ Introduction ต้องมีคือการบรรยายทั่วไป และการชักนำให้เข้าสู่เนื้อเรื่องโดยอาจจะขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้ 

- It is undeniable that…

- Some people argue that…

- Have you ever considered… ? 

- The question raises the issue of…

 

จากนั้นจะเป็นส่วนของ การเขียนปิดท้ายในส่วน Introduction เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าเรากำลังจะสื่อสารอะไรต่อไป

- The main topics/issues covered in this essay are…

- This essay argues that…

- The primary aim of this essay is to…

- This essay discusses the cases of…

- This essay explores the factors that determine…

- Specifically, the following issues will be addressed…

- This essay addresses the issues of…

- The aim of this essay is to review different viewpoints related to…

 

2. Body คือ เนื้อความของเรื่อง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะต้องมีใจความสำคัญในเนื้อเรื่อง ซึ่งมีได้หลายย่อหน้า แนะนำให้มี 3-5 ย่อหน้า นอกจากนี้Body มีหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้อ่านด้วย โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

Topic Sentence เป็นส่วนแรกของแต่ละ Body เพื่อบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเนื้อความย่อหน้านี้พูดถึงเรื่องอะไร 

Supporting details ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และขยายความเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนเนื้อหาใน Topic Sentence รวมถึงยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น  โดยการที่เราต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการ ยกตัวอย่าง, การใส่หลักฐานหรือข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, เปรียบเทียบและอธิบายความหมาย โดยอาจจะใช้คำประโยคต่อไปนี้

 

- This example/evidence supports the view that…………. 

- I take/support the view that…………. 

- Several lines of evidence suggest that……….. 

- There is ample evidence to suggest that…… 

- Numerous studies have consistently found that.….. 

- There can be no doubt that… 

- Therefore, we can say beyond any doubt that

 

3. Concluding sentences เป็นการสรุปเพื่อย้ำใจความสำคัญของย่อหน้า โดยอาจจะใช้คำต่อไปนี้

 

- To sum up,….. 

- In summary / In short,…… 

- Overall,….. 

- On the whole,…. 

- To return to my original idea,…..

 

ทริคใช้คำเพื่อเพิ่มคะแนน

 

- These days.../Nowadays… ความหมายก็เหมือนกับ  “ทุกวันนี้…”  เหมาะกับเอามาเขียนในเรื่องที่เป็นความจริง ไม่ใช่ข้อคิดเห็น

 

-is one of the most important issues… เพื่อบ่งบอกถึงว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ที่จะ บลา ๆ จากนั้นก็ เสริมเหตุผลต่าง ๆ เข้าไป

 

- In my opinion…  เหมือนกัน I think… แต่ดูมีประสิทธิภาพในการเรียงความมากกว่า หรืออาจจะใช้ Personal speaking… ก็ได้ 

 

- I strongly agree with the idea that… ถือเป็นการหนักแน่นในความคิดของเรา จากนั้นค่อยใส่ข้อสนับสนุนเข้าไป

 

- First of all.../Firstly... เริ่มด้วยเหตุผลหรือข้อเท็จจริงที่จะมาสนับสนุนความคิดของเรา ที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้

 

- Secondly.../Thirdly.../Furthermore.../Moreover…ช่วยในการเขียนเน้นย้ำความคิดเห็นของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

- Likewise.../Similarly… เขียนแล้วต่อด้วยสิ่งที่เราอยากจะพูดในทางเดียวกันเพื่อสนับสนุนความคิดนั้น ๆ 

 

- On the other hand.../However.../Nevertheless… เมื่อพูดถึงด้านใดด้านนึง เพื่อโต้แย้งในความคิดเห็นตรงข้าม โดยเขียน essay แสดงความเห็นที่แตกต่างกัน 

 

เคล็ดลับเล็ก ๆ ในการเขียน Essay ในข้อสอบ IELTS Writing 

 

1. วางแผน แนวคิด และขั้นตอน รวมถึงลองนึกโครงเรื่องของ essay ที่เราจะเขียนคร่าว ๆ ด้วย เพื่อให้เราเห็น main point หรือแกนหลักของเรื่องให้ชัดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าจะเขียนอะไร ลำดับเนื้อหายังไง ถือเป็นการวางแผนการเขียนอย่างเป็นระบบ

 

2. แต่ละประโยคต้องเชื่อมโยงกัน เนื้อหาทั้งหมดของ essay ในแต่ละบรรทัด จะต้องมีส่วนเชื่อมโยงให้มีความกลมกลืน และเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด โดยที่ยังคงความน่าอ่าน เนื้อหาไม่ซ้ำซาก  เอาให้อ่านแล้วลื่นไหล 

 

3. ตระหนักถึงการใช้ personal pronouns หรือสรรพนามส่วนบุคคล ในงานเขียน โดยปกติ การเขียน essay มักจะไม่อนุญาตให้ใช้ personal pronouns หรือสรรพนามส่วนบุคคล (I, You, We และอื่น ๆ) ซึ่งแนะนำให้หลีกเลี่ยง เพราะมันจะดูไม่มือโปรเลย 

 

4. basic grammar ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นความผิดพลาถ้าแกรมม่าผิด ทุกอย่างดูหมดความเลิศหรูเลย เพราะฉะนั้น ฝึกแกรมม่ามาดี ๆ ห้ามเดาสุ่มสี่สุ่มห้าเด็ดขาด

 

5. หลีกเลี่ยงการใช้ passive voice เพราะถือเป็นการทำให้คนอ่านรู้สึกสับสนได้ 

 

6. ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษา เพราะมันมีทั้งคำสุภาพ ไม่สุภาพ และภาษาพูด ซึ่งไม่ควรนำมาเขียนเรียงความเลย รวมถึงพวก Filler words อย่างเช่นคำว่า just, very, really, evenและ that เพราะหากใช้บ่อย ๆ จะดูไม่เป็นมืออาชีพ ดูไม่นุ่มนวล

 

7. ไม่ควรใช้ adverbs มากไป จริงอยู่ที่อาจจะมีประโยชน์ในงานเขียนบางชนิด แต่สำหรับการเขียน essay ถ้าใช้มากเกินไป มันจะคล้าย ๆ กับภาษาพูด ดูไม่ค่อยสุภาพ แนะนำให้อธิบายเป็นประโยคแทนดีกว่า

 

8. อ่านทบทวนสิ่งที่เขียน เพื่อตรวจหาความผิดพลาด และตรวจดูว่าสิ่งที่เราเขียนมาทั้งหมด โดยร่วมแล้ว มันหลื่นไหลไหม เข้าใจไหม บางคนเขียนออกมา พออ่านแล้วฟังดูแป่น ๆ ห่วน ๆ อันนี้ก็ไม่ได้นะคะ ดังนั้นการอ่านทวนถือว่าช่วยได้มากเลยทีเดียว

รับบทความก่อนใคร เพียงกรอกอีเมล์ด้านล่างนี้

ความคิดเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ ก่อนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
Nov 25, 2021, 8:38 PM - แพรพราว