“น้องๆ วิศวกร จบใหม่ๆ” ต้องพัฒนาตัวเองยังไง เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม

น้องๆ วิศวกร จบใหม่ๆต้องพัฒนาตัวเองยังไง เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม

 

หากเราจะพูดถึง ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม ในบ้านเรานั้น ก็ยังถือว่ามีความต้องสูงมากๆ อยู่ บริษัท หรือโรงงานการผลิต ทั้งต่างชาติและไทยเอง ก็ยังมีการลงทุนกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหารและยา, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

แต่ในครั้งนี้จะขอพูดถึง เฉพาะตลาดแรงงานอุตสาหกรรมสำหรับน้องๆ เหล่า วิศวกรทั้งหลายนะครับ ว่า น้องๆ วิศวกร จบใหม่ๆ ต้องพัฒนาตัวเองยังไง เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม มากที่สุด

จริงๆ แล้วนั้น การที่ น้องๆ วิศวกร จบใหม่ๆ จะตอบโจทย์ หรือ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม มากที่สุดนั้น เราต้องมองไปที่แหล่งผลิต ซึ่งแหล่งผลิตที่ว่านี้ นั้นก็คือ สถาบันการศึกษาทั้งหลายนั้นเอง ใช่ไหมครับ

จะว่าไปแล้ว หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีกันอยู่ในปัจจุบันนั้น มีความทันสมัยเพียงพอหรือไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ นั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้ น้องๆ บัณฑิต จบมาทั้งหลาย มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของท้องตลาดมากที่สุด

 

มี สถาบันการศึกษา หลายๆ แห่ง ที่ยังคงใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ล้าหลัง ไม่ปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้าน IT นั้น เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน ซึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนก็ควรที่จะสอดแทรก สิ่งเหล่านี้เข้าไปในหลักสูตรด้วยเช่นกัน

 

ในมุมมองส่วนตัว และประสบการณ์ของผมเองนั้น ผมได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่า สำหรับ น้องๆ วิศวกร จบใหม่ๆ ต้องพัฒนาตัวเองยังไง เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม มากที่สุด นั้น ควรจะต้องพัฒนาในสิ่งต่อไปนี้

 

1. พัฒนาความรู้ความสามารถในสายงานที่เราเรียนจบมา หรือที่เราถนัด เช่น ความรู้ความสามารถในด้านการคำนวณ, ความรู้ความสามารถในด้านเครื่องกล, ความรู้ความสามารถในด้านอิเล็กทรอนิกส์, ความรู้ความสามารถในด้านวัสดุศาสตร์ หรือ ความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมอื่นๆ เป็นต้น

 

2. ความสามารถในด้านภาษา คือ วิศวกรยุคใหม่ควรที่จะพูดได้มากกว่า 2 – 3 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ เป็นต้น

 

3. ความสามารถในการนำเสนองาน หรือ Presentation Skillsคือ การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ นำเสนองาน ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้รับชมรับฟัง สามารถเข้าใจได้ง่าย และชัดเจน นั้นเอง

 

4. ความสามารถในด้าน Soft Skillsคือ คือ การบริหารจัดการทางด้านความคิด และด้านอารมณ์ ทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทักษะในการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจิตใจของคน หรือกลยุทธ์ ต่างๆ ในการใช้ชีวิต ยกตัวอย่างเช่น

 

        4.1 Emotional Intelligence หรือ ความฉลาดทางอารมณ์

        4.2 Collaboration หรือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น

        4.3 Adaptability หรือ ความสามารถในการปรับตัว

        4.4 Complex Problem Solving หรือ การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน

        4.5 Creativity หรือ ความคิดสร้างสรรค์

        4.6 Analytic Thinking and Decision-Making หรือ การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ

       4.7 Time Management หรือ การบริหารเวลา

       4.8 Communication หรือ การสื่อสาร

       4.9 Life-Long Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

หากเพื่อนๆ สนใจในเรื่อง “Soft Skills” สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้ได้เลยนะครับ => https://article.in.th/soft-skills-260

 

นี้ก็เป็นเพียงข้อมูลรายละเอียดบางส่วน และข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วย ที่นำมาแชร์ให้เพื่อนๆ ทุกๆ ท่าน หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆ ท่าน ไม่มากก็น้อยนะครับ

 

สุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่า ความรู้ ทักษะ ความสามารถต่างๆ นั้น สามารถเรียนรู้ได้จาก สถาบันการศึกษา แต่มันจะไม่มีประโยชน์เลย หากเรานั้นไม่สามารถนำมันมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับผม ขอบคุณมากๆ ครับ

 

เพื่อนๆ สามารถติดตามบทความอื่นๆ ของผมได้ ตามลิ้งค์นี้เลยนะครับขอบคุณมากๆ ครับผมที่ติดตามกัน และให้กำลังใจกันมาตลอดครับผม หากเพื่อนๆ มีคำถาม หรือสงสัยตรงไหน สามารถติดต่อสอบถามผมมาได้ในทุกๆ ช่องทางเลยนะครับ ขอบคุณมากๆ ครับผม => https://article.in.th/author/WANDIntelligence?page=1

 

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน

Engineering Knowledge Learning Center [EKLC]

บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์