การศึกษา

ปลาทู มี.ค. 15, 2022, 7:50 ก่อนเที่ยง
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย จำนวน 50 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 15, 2022, 7:49 ก่อนเที่ยง
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมเฉลย 45 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู ก.พ. 20, 2022, 9:23 หลังเที่ยง
ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย 35 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
ศลิล ตันวิสุทธิ์ ก.พ. 8, 2022, 7:49 ก่อนเที่ยง
แนะนำวิชาเรียนที่อักษรจุฬาฯ แบบคร่าว ๆ
อ่านเพิ่มเติม
dang90 ม.ค. 25, 2022, 7:49 ก่อนเที่ยง
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University เป็นสถาบันด้านานวิจัยของาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เปิดโอกาส เพื่อมอบทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติ ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยกับคณาจารย์ระดับโลก โดยข้อดีของสถาบันนี้นอกจากจะเป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์ล้ว วิวรอบ ๆ ก็เหมาะแก่การใช้ชีวิต ได้สัมผัสบรรยกาศดี ๆ มีชายทะเลล้อมรอบ
อ่านเพิ่มเติม
ประภาภรณ์ นาคพิทักษ์ ม.ค. 24, 2022, 7:54 หลังเที่ยง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำได้โดยการเริ่มต้นจากตัวเอง โดยมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ศึกษา tense ในภาษาอังกฤษ ดูหนังฟังเพลง และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ
อ่านเพิ่มเติม
สุขเกษม​ พิมโคตร ม.ค. 23, 2022, 6:36 ก่อนเที่ยง
ขยัน​ ตั้งใจเรียน​ อ่าน​หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม
dang90 ม.ค. 18, 2022, 7:23 หลังเที่ยง
HAN University of Applied Sciences ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 โดยถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของประเทศ ซึ่งปัจจับัน ได้เปิดสอนหลายหลายสาขา ทั้งปริญญาตรีและโท
อ่านเพิ่มเติม
Anurak ม.ค. 13, 2022, 9:22 ก่อนเที่ยง
นักเรียนไปโรงเรียนทุกวัน เรารู้หรือเปล่าว่าคำศัพท์ที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆในห้องเรียนมีอะไรบ้าง คำว่า “ห้องเรียน” ในภาษาอังกฤษคือ “classroom”
อ่านเพิ่มเติม
kind girl ม.ค. 7, 2022, 7:38 ก่อนเที่ยง
ประวัติศาสตร์ ผงชูรส (Flavor enhancer)
อ่านเพิ่มเติม
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์