การศึกษา

295 Hits - Sep 24, 2021, 6:34 AM - แพรพราว
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้ปกครองไม่ควรคาดหวังสูงเกินไป การศึกษาและการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสามารถชดเชยข้อบกพร่องโดยกำเนิดได้ในระดับหนึ่ง โดยใช้มาตรการต่อไปนี้:
อ่านต่อ
160 Hits - Sep 21, 2021, 8:02 AM - Noxx Kitty Shinki
ครูสาวที่สร้างความฮือฮาด้วยการมีภาพลักษณ์ที่เหมือน LALISA
อ่านต่อ
119 Hits - Sep 18, 2021, 7:41 AM - dang90
“ขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ” พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?
อ่านต่อ
105 Hits - Sep 18, 2021, 7:41 AM - dang90
ตัวย่อภาษาอังกฤษ มักพบในข่าว
อ่านต่อ
232 Hits - Sep 13, 2021, 12:39 PM - แม่เอ๋ลำปาง
การเรียนรู้แบบHomeschool หรือ การจัดการเรียนรู้ให้ลูกเองที่บ้านโดยพ่อแม่ เป็นการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตครอบครัวที่นำเอาการดำเนินชีวิต การหาเงินเพื่อเลี้ยงชีวิต มาเป็นวิชาความรู้ให้ลูก เพื่อใช้ประกอบอาชีพจากสิ่งที่ลูกรักและสนใจ ผนวกเข้ากับการงานของพ่อแม่ให้มีความลื่นไหล ยืดหยุ่น ให้สอดคล้องในการดำเนินชีวิตยุคใหม่
อ่านต่อ
134 Hits - Sep 10, 2021, 11:56 AM - Healthy Lane By Tanny
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี
อ่านต่อ
297 Hits - Sep 9, 2021, 11:48 AM - อัศวินขี่ม้ายาว
ฝึกการฟังภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเก็บประสบการณ์และกำลังใจดีๆ จาก Ted talks
อ่านต่อ
122 Hits - Sep 7, 2021, 5:12 PM - Healthy Lane By Tanny
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสวนผัก ไปกับช่อง Speak English With Vanessa
อ่านต่อ
381 Hits - Sep 6, 2021, 6:12 PM - dang90
คำสแลงภาษาเกาหลีที่มักได้ยินบ่อย
อ่านต่อ
435 Hits - Sep 6, 2021, 6:12 PM - dang90
สำนวนเกาหลี ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
อ่านต่อ