การศึกษา

TaRatthikal พ.ค. 28, 2022, 9:49 ก่อนเที่ยง
เด็ก และผู้ใหญ่ได้มีรู้สึกไม่เป็นธรรมเพราะทรงผมนักเรียนในปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม
ศลิล ตันวิสุทธิ์ พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง
รีวิวสอบก.พ. ภาค ก ปี 2564 ( รีวิวหนังสือที่ใช้เตรียมสอบ)
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู พ.ค. 2, 2022, 7:11 ก่อนเที่ยง
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทางผู้เขียนได้เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาและความยาก ที่เคยออกสอบบ่อยเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561” เช่น หมายความหน่วยงานของรัฐ การบริหารการเงินการคลัง นโยบายการเงินการคลัง วินัยการเงินการคลังการจัดทำงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน ...
อ่านเพิ่มเติม
บทความ พ.ค. 2, 2022, 7:11 ก่อนเที่ยง
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
WAND Intelligence เม.ย. 11, 2022, 5:56 หลังเที่ยง
เป็นการอธิบายถึง การเรียนจบช่างสายอาชีพ ปวช. ปวส. สามารถเรียนต่อ “วิศวกรรมศาสตร์” ได้ไหม?
อ่านเพิ่มเติม
WAND Intelligence มี.ค. 23, 2022, 6:45 ก่อนเที่ยง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานครับ “น้องๆ วิศวกร จบใหม่ๆ” ต้องพัฒนาตัวเองยังไง เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
PAMMIE NATTAPORN มี.ค. 23, 2022, 6:44 ก่อนเที่ยง
สอบครูผู้ช่วย แน่นอนว่าเป็นการสอบที่ยากสำหรับคนที่พึ่งเรียนจบมา วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ข้อสอบที่ว่ายากทำอย่างไรถึงจะผ่าน
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 18, 2022, 10:27 ก่อนเที่ยง
ข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย จำนวน 30 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 16, 2022, 7:59 ก่อนเที่ยง
รวมแนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมเฉลย 25 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 15, 2022, 11:00 หลังเที่ยง
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย จำนวน 45 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
บทความล่าสุด
มิ.ย. 27, 2022, 9:21 ก่อนเที่ยง Hello My blog
มิ.ย. 27, 2022, 9:21 ก่อนเที่ยง Deena gaba
มิ.ย. 27, 2022, 9:20 ก่อนเที่ยง Deena gaba
มิ.ย. 17, 2022, 7:24 ก่อนเที่ยง aekk
มิ.ย. 14, 2022, 10:36 ก่อนเที่ยง kind girl
มิ.ย. 14, 2022, 10:27 ก่อนเที่ยง wimonsiris
มิ.ย. 14, 2022, 10:25 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์