ชตระกูล  ศรีสวัสดิ์

ชตระกูล ศรีสวัสดิ์

ไม่กินก็เน่าไม่เล่าก็ลืม...
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์ ก.ค. 27, 2021, 12:12 ก่อนเที่ยง
งานนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2357 ดูช่างเป็นภาพเหมือนคู่ในจินตนาการเสียจริงๆ
อ่านเพิ่มเติม
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์ ก.ค. 26, 2021, 12:45 หลังเที่ยง
คณะกรรมการบริษัท LG Electronics ได้ตกลงที่จะปิดหน่วยธุรกิจโทรศัพท์มือถือและจะหยุดการผลิตและการขายโทรศัพท์มือถือหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม นี้.
อ่านเพิ่มเติม
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์ ก.ค. 24, 2021, 12:56 หลังเที่ยง
"ต้นโพธิ์" ในพระไตรปิฎกไม่ได้หมายถึงต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ตราบใดที่มันให้ร่มเงาในช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพวกเขาล้วนเป็นต้นโพธิ์ทั้งสิ้น..
อ่านเพิ่มเติม
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์ ก.ค. 24, 2021, 10:26 ก่อนเที่ยง
"The Girl with a Pearl Earring" คือบทพิสูจน์ความรักอันบริสุทธิ์ระหว่าง Vermeer และ Greet
อ่านเพิ่มเติม
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์ ก.ค. 23, 2021, 4:08 ก่อนเที่ยง
เรื่องนี้ในนั้นราวๆในปี 1950 กลุ่มนักโทษกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ในการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคุก และในทุกวัน...ก่อนสิ้นสุดการทำงาน ผู้คุมมักจะเลี้ยงเบียร์ ให้กับนักโทษ...จนผมอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นเบียร์อะไร???
อ่านเพิ่มเติม
บทความที่ได้รับความนิยมของนักเขียนท่านนี้
ส.ค. 7, 2021, 12:57 หลังเที่ยง ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
ธ.ค. 7, 2021, 1:17 ก่อนเที่ยง ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
ส.ค. 29, 2021, 12:09 หลังเที่ยง ชตระกูล ศรีสวัสดิ์