ปลาทู

ปลาทู

ปลาทู ส.ค. 9, 2022, 7:08 ก่อนเที่ยง
กคนลวงเคยทำผิดพลาดในชีวิต ทำให้คนอื่นเสียใจ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ไปอิจฉาชีวิตคนอื่น  ไปทำลายความหวังคนอื่น อยากได้ อยากมีเหมือนคนอื่น พอไม่ได้อย่างเขากลับทำให้เครียด ทุกข์ ใช้ชีวิตไม่มีความสุข แต่ความอยากมีอยากได้เหล่านั้นสามารถหายไปจากชีวิตเราได้ถ้าเราได้เตือนตัวเอง มีสติในการใช้ชีวิต ไม่ไปอิจฉาคนอื่น ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตควรใช้ชีวิตอย่างมีสติและอย่างมีความสุขในแบบที่เราเป็นเรา และชีวิตเราจะมีความสุขตลอดชีวิตอย่างแน่นอน
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู ก.ค. 14, 2022, 10:24 ก่อนเที่ยง
จะเห็นได้ว่าการเลือกลงทุนซื้อสลาก ธกส. เป็นการเลือกลงทุนที่มีความมั่นคงสูง มีความเสี่ยงต่ำ มีผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งได้เสี่ยงโชคในทุกๆวันที่ 16 ของทุกเดือน และเหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อยแต่มีความต้องการที่จะออมเงินหรือกต้องการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรจากการลงทุนและเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนอย่างแน่นอน
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มิ.ย. 14, 2022, 7:14 ก่อนเที่ยง
ใครที่มีอาการเหมือนเราหรือความเครียด  เจอปัญหาแล้วเครียดหาทางออกไม่เจอ คนที่เป็น “โรคซึมเศร้า” ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอ่อนแอ คิดมาก มีปัญหาครอบครัว ครอบครัวไม่สมบูรณ์ มีปัญหาชีวิตหรือเป็นคนไม่สู่ปัญหา เอาแต่ท้อแท้ ซึมเศร้า เอาแต่ความสบาย ไม่เอาการเอางาน สำหรับท่านที่เป็น “โรคซึมเศร้า” ต้องเข้าสังคม เข้าหาเพื่อน เข้าหาครอบครัวจะทำให้เรารู้สึกมีค่า มีคนรัก และจะไม่มีความคิดที่จะจบชีวิตตัวเอง
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู พ.ค. 2, 2022, 7:12 ก่อนเที่ยง
หลายท่านที่มีความไฝ่ฝันสอบติดราชการ หรือต้องการทำงานข้าราชการ รวมทั้งผู้เขียนเอง จึงเริ่มศึกษาและติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการหลายแห่งที่เปิดรับสมัคร และเริ่มอ่านหนังสือ รวมทั้งติดตามบุคคลที่เคยสอบติดราชการ ทางผู้เขียนจึงนำแนวข้อสอบมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจสอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินบัญชี ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู พ.ค. 2, 2022, 7:11 ก่อนเที่ยง
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทางผู้เขียนได้เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาและความยาก ที่เคยออกสอบบ่อยเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561” เช่น หมายความหน่วยงานของรัฐ การบริหารการเงินการคลัง นโยบายการเงินการคลัง วินัยการเงินการคลังการจัดทำงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน ...
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 18, 2022, 10:27 ก่อนเที่ยง
ข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย จำนวน 30 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 18, 2022, 7:47 ก่อนเที่ยง
แนวข้อสอบ ระเบียบกระททรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พร้อมเฉลย จำนวน 47 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 18, 2022, 7:45 ก่อนเที่ยง
3 เทคนิคกินไข่ ให้ผอมไว ไม่โยโย เมนูง่ายๆที่สามารถทำเองที่บ้านได้
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 16, 2022, 7:59 ก่อนเที่ยง
รวมแนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมเฉลย 25 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
ปลาทู มี.ค. 15, 2022, 11:00 หลังเที่ยง
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย จำนวน 45 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม
บทความที่ได้รับความนิยมของนักเขียนท่านนี้