สรุประบบย่อยอาหารของมนุษย์แบบเข้าใจง่าย

gKAkdF6CoeFBye9ps0YILqFidOVRaYMVpQJvz7oPLTVeiF8wBfqYZHF0Brpe4Ualhjfna1Z6jjAtJEtzKuqstPXpwgl5-UidJbcxDG6gTXOWoCco2_WkM6I2_kANUDuVZYzEr5pw

ปาก( mouth)

เป็นการย่อยเชิงกล ด้วยการบดเคี้ยวของฟัน ซึ่งเป็นการย่อยทางเคมีโดยภายในน้ำลายของเรา จะมีเอนไซม์อะไมเลส หรือไทยาลีน ซึ่งทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสเล็กน้อย ทำหน้าที่ย่อยแป้งอย่างเดียว โดยเมื่อแป้ง + น้ำลายซึ่งมีเอนไซม์อะไมเลส = น้ำตาลมอลโตส (maltose)

 

หลอดอาหาร(esophagus) 

มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบ โดยจะย่อยอาหารผ่านการบีบตัวของกล้ามเนื้อ เป็นช่วงๆ เรียกว่า “ เพอริสตัสซิส (peristalsis)” เพื่อให้อาหารมีขนาดเล็กลงและเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหาร

 

กระเพาะอาหาร(stomach)

ย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร และมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์เพปซิน (pepsin) ซึ่งจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นกรด ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยโปรตีน พวกไก่ พวกเนื้อที่เราทานกันเข้าไป นอกจากนี้ก็ยังแบ่งการย่อยออกมาอีก โดยชั้นในสุดของกระเพาะจะมีต่อมสร้างน้ำย่อยซึ่งมีเอนไซม์เพปซิน และกรดไฮโดรคลอริก อยู่ในเอนไซม์เพปซิน ซึ่งจะใช้ย่อยโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide) โดยโปรตีนที่ย่อยต้องเป็นเนื้อเท่านั้น ถ้าเป็นนมจะเป็นโปรตีนอีกตัวหนึ่งชื่อ เรนนิน

 

อวัยวะทีมีส่วนช่วยย่อยอาหาร 

1 ตับ มีหน้าที่ สร้างน้ำดีส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี น้ำดีไม่ใช่เอนไซม์ เพราะไม่ได้สร้างมาจากโปรตีน น้ำดีมีส่วนช่วยให้ไขมันแตกตัวและมีขนาดเล็กลง 

2 ตับอ่อน มีหน้าที่สร้างเอนไซม์ส่งไปย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก

 

ลำไส้เล็ก (small intestine) 

ลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยทั้ง คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เพื่อย่อยให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดเป็นบริเวณที่มีการย่อยและการดูดซึมมากที่สุด โดยเอนไซม์ในลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส ซึ่งเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้น

- แปลงน้ำตาลมอลโทสที่ได้มาจากคาร์โบไฮเดรต ให้เป็น กลูโคส ด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่า มอลเทส (maltase)

- แปลงน้ำตาลทราย หรือน้ำตาลซูโครสให้เป็นกลูโคส (fructose) ด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่าซูเครส (sucrase)

- แปลงน้ำตาลแล็กโทส (lactose) ที่พบได้ในนมให้เป็นกลูโคสกับกาแล็กโทส (galactose) ด้วยแล็กเทส (lactase) 

 

นอกจากนี้ลำไส้เล็กยังต้องทำงานร่วมกับตับด้วย ด้วยจะยืมเอนไซม์ของตับอ่อนมาย่อยอาหารดังนี้

- ทริปซิน (trypsin) เป็นเอนไซม์ ย่อยโปรตีนโปรตีน หรือเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโน 

- อะไมเลส (amylase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโทส 

- ไลเปส (lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมัน และกลีเซอรอล

 

***อาหารเมื่อถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กที่สุดแล้ว จะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็ก โดยโครงสร้างที่เรียกว่า “ วิลลัส ( villus)” ซึ่งมีลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมาจากผนังลำไส้เล็ก 

 

ลำไส้ใหญ่ (large intestine ) 

ลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อย ทำหน้าที่เก็บกากอาหาร และดูดซึมน้ำออกจากกากอาหาร เพื่อนำไปขับถ่ายออกจากร่างกาย

 

สรุปลำดับการย่อยของอาหาร

 

คาร์โบไฮเดรต 

แป้ง → อะไมเลส → มอลโทส 

มอลโทส → มอลเทส → กลูโคส + กลูโคส 

ซูโครส → ซูเครส → กลูโคส + ฟรักโทส 

แล็กโทส → ทริปซิน → กลูโคส + กาแล็กโทส

 

โปรตีน

เพปไทด์ ทริปซิน กรดอะมิโน

 

ไขมัน 

 

ไขมัน น้ำดี ย่อยโมเลกุลของไขมันขนาดเล็ก ไลเพส กรดไขมัน + กลีเซอรอล

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
เม.ย. 28, 2023, 2:40 หลังเที่ยง Sugarmommy
เม.ย. 28, 2023, 2:37 หลังเที่ยง เบญจพิธพร
เม.ย. 27, 2023, 12:49 หลังเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์