พ่อแม่ทำอย่างไรให้เด็กพิเศษกลายเป็นคนฉลาดและปลูกฝังพรสวรรค์?

สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้ปกครองไม่ควรคาดหวังสูงเกินไป  การศึกษาและการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสามารถชดเชยข้อบกพร่องโดยกำเนิดได้ในระดับหนึ่ง โดยใช้มาตรการต่อไปนี้:

ภาพโดย mathgun จาก Pixabay

(1) การทำกิจวัตรประจำวัน การศึกษาปฐมวัยและการฝึกอบรมเด็กควรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคม พ่อแม่ต้องให้ลูกลงมือทำกิจกรรมที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง เช่น ล้างมือ ล้างหน้า เดิน ฯลฯ เริ่มแรกเรียนรู้ให้เด็กคำนึงถึงความปรารถนาและความรู้สึกของผู้อื่น ยอมรับคำแนะนำของผู้อื่น และสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กคนอื่นๆ ได้

ภาพโดย Daniela Dimitrova จาก Pixabay

(2) คุยกับเด็กให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กพูดได้อย่างอิสระ ผู้ปกครองควรพูดด้วยความเร็วที่ช้าลง เล่าเรื่องง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาให้เด็กฟัง และค่อยๆ ปล่อยให้เขาเล่าเรื่องซ้ำๆ หรือปล่อยให้เขาอ่านเรื่องง่ายๆ ที่มีรูปภาพประกอบ

ภาพโดย Bessi จาก Pixabay

(3) ฝึกการใช้มือให้มากขึ้น ควรให้ความสนใจกับการฝึกการเคลื่อนไหวของมือของเด็ก ความคล่องแคล่วของมือ การฝึกการเคลื่อนไหวของมือยังเป็นการฝึกการคิดด้วย คุณสามารถฝึกพวกเขาให้พับกระดาษ วาดเส้น เขียนตัวเลขอารบิก เขียนหนังสือ วาดภาพง่ายๆ และกิจกรรมที่ใช้มืออื่นๆ

ภาพโดย Bessi จาก Pixabay

(4) เรียนรู้สิ่งทั่วไป เพื่อสอนสามัญสำนึกพื้นฐานแก่เด็กพิเศษ เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่พบบ่อยที่สุด สิ่งนี้เรียกว่าอะไร สิ่งนั้นคืออะไร และบอกจุดประสงค์ของสิ่งเหล่านี้ เช่น การใช้โต๊ะกับเก้าอี้ มีประโยชน์อะไร เด็กๆ ธรรมดาจะเรียนรู้จากชีวิตประจำวันอยู่แล้วโดยไม่ต้องสอน แต่เด็กพิเศษมักจะต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเหล่านี้

แน่นอน ถ้าเด็กพิเศษสามารถส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลแบบบูรณาการศึกษาได้ (โรงเรียนอนุบาลประเภทนี้มีทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมกัน และโรงเรียนต้องสามารถให้การศึกษาพิเศษแก่เด็กได้) หรือสถาบันฝึกอบรมฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการศึกษาระดับปฐมวัย และการฝึกฝนจะดีกว่า แต่สิ่งนี้ยังต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง

รับบทความก่อนใคร เพียงกรอกอีเมล์ด้านล่างนี้

ความคิดเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ ก่อนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด