ตัวย่อภาษาอังกฤษ มักพบในข่าว

1. AFTA ย่อมาจาก Asean free trade area

หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน

 

2. PM ย่อมาจาก Prime Minister 

หมายถึง นายกรัฐมนตรี

 

3. ETA ย่อมาจาก Estimated Time of Arrival 

หมายถึง เวลาที่คาดว่าจะมาถึง

 

4. APEC ย่อมาจาก Asian-paific economic cooperation 

หมายถึง องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

 

5. AIDS ย่อมาจาก Acquired immune deficieny syndrome 

หมายถึง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

6. BOI ย่อมาจาก Board of investment 

หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

7. BMAT ย่อมาจาก Bangkok mass transit authority 

หมายถึง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

8. CIA ย่อมาจาก Central intelligence agency 

หมายถึง หน่วยสืบราชการลับสหรัฐ

 

9. EEC ย่อมาจาก European economic community 

หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

 

10. ESCAP ย่อมาจาก Economic and social commission for asia and the pacific 

หมายถึง คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก

 

11. FAO ย่อมาจาก Food and agriculture organization 

หมายถึง องค์การอาหารและการเกษตร

 

12. e.g. ย่อมาจาก Exampli gratia 

หมายถึง ตัวอย่างเช่น

 

13. i.e. ย่อมาจาก id est 

หมายถึง ในอีกแง่หนึ่ง

 

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
ส.ค. 14, 2022, 6:06 ก่อนเที่ยง BM suthida
ส.ค. 14, 2022, 6:05 ก่อนเที่ยง GodMovie
ส.ค. 14, 2022, 6:03 ก่อนเที่ยง BM suthida
ส.ค. 11, 2022, 5:18 ก่อนเที่ยง GodMovie
ส.ค. 9, 2022, 7:08 ก่อนเที่ยง ปลาทู